Minigraver

We beschikken over een minigraver en een schranklader voor de verwerking van grond en zand. Met de minigraver kunnen de volgende werkzaamheden worden verrichten:
· Graven van vijvers/zwembaden
· Funderingssleuven
· Grondwerk nieuwbouw/aanbouw
· Sleuven voor drainage/ beregening
· Rioolaanleg
· Spitwerkzaamheden en ruwweg vlakken tuinen